Dla Najmłodszych

Uczymy najmłodszych metodą komunikatywną - szybkie efekty gwarantowane!

Dzieci dobrze się bawią , ale i zarazem uczą. Bez zabawy ani rusz!


Dla uczniów szkół podstawowych

ORGANIZACJA KURSU:

CEL KURSU

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnego języka obcego na określonym poziomie. Kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na swobodną komunikację.


Dla uczniów szkół średnich i Dorosłych

ORGANIZACJA KURSU:

CEL KURSU

Przyswojenie i utrwalenie umiejętności językowych w różnych sytuacjach życia codziennego na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie) z naciskiem na swobodną komunikację.


Dla maturzystów

ORGANIZACJA KURSU

CEL KURSU

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego na wybranym poziomie. Kurs maturalny przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, którzy chcą zweryfikować, powtórzyć lub uzupełnić swoje wiadomości przed egzaminem maturalnym. Na kursie maturalnym kładziemy nacisk na poznanie technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie. Słuchacz powtarza materiał szkoły średniej w oparciu o standardy egzaminacyjne, zapoznaje się z zadaniami maturalnymi z ubiegłych lat, pracuje z testami, opanowuje techniki rozwiązywania zadań. Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów OKE, którzy systematycznie oceniają postępy w przygotowaniu do egzaminu, a co szczególnie ważne, na bieżąco zadają i sprawdzają zgodnie z kryteriami maturalnymi prace pisemne słuchaczy.


Dla firm

W ofercie dla firm i instytucji proponujemy ciekawe zajęcia języka biznesu Business Communication oraz dla osób indywudualnych Business English. Pracownicy firm, biznesmeni, kadra menadżerska, handlowcy oraz fachowcy na samodzielnych stanowskiach mogą skorzystać z zajęć zarówno w grupach jak i indywidualnych. Kursy Business to nasza oferta dla klientów instytucjonalnych, którzy pragną opanować język angielski w środowisku pracy i w kontaktach biznesowych.

Istnieje możliwość dostowowania terminu zajęć oraz ilości godzin lekcyjnych w tygodniu do indywidualnych potrzeb. Zajęcia mogą się odbywać w siedzibie szkoły Ambasador lub na terenie zainteresowanej firmy. Szkoła wystawia faktury dla firm lub imienne dla słuchaczy indywidualnych.

Oferta dla firm Business Communication

Kurs prowadzony jest w grupie od 3 do 10 osób przez doświadczonych lektorów, specjalizujących się w języku biznesowym. Wysokie kwalifikacje językowe w połączeniu z gruntowną znajomością zagadnień biznesowych zwiększają efektywność nauczania zwłaszcza w obszarze języka specjalistycznego.

Używamy metod opracowanych w sposób indywidualny, aby dostowować je do specyficznych potrzeb słuchaczy, jak: w procedurach handlowych, marketingu czy negocjacjach. Jesteśmy w stanie zaproponować i zorganizować kursy dla wszystkich sektorów biznesu.

Kurs Business Communication podzielony jest na cztery części:

  1. Meeting people, email & telephone communictation
  2. Company Presentations
  3. Product Description + Basics of Sales & Marketing
  4. Meetings & Negotiations

Oferta dla osób indywidualnych Business English:

Kurs Business English to nasza oferta dla klientów indywidualnych. Kurs prowadzony jest również przez naszych doświadczonych lektorów, specjalizujących się w języku biznesowym.
Gwarantujemy wysokiej jakości spersonalizowane programy, aby jak najbardziej dostosować je do potrzeb słuchaczy.

Kurs Business English podzielony jest na pięć części: